Logo BTiP Desktop

Zmieniamy się
na lepsze!

Dla Ciebie...

Białek Tomicki i Partnerzy S.K.A.
Żelazna 59 lok. 5.8, 00-848 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000950983 NIP: 5272988442 REGON: 521187564

+48 (22) 419 38 10
biuro@btip.pl

Logo BTiP Desktop

Zmieniamy się
na lepsze!

Dla Ciebie...

BIAŁEK TOMICKI I PARTNERZY
Adwokaci Spółka Partnerska
ul. Żelazna 59 lok. 5.8
00-848 Warszawa
+48 (22) 419 38 10
biuro@btip.pl

BIAŁEK TOMICKI I PARTNERZY
Adwokaci Spółka Partnerska
ul. Żelazna 59 lok. 5.8
00-848 Warszawa
+48 (22) 419 38 10
biuro@btip.pl